توضیحات

  • کتاب مدیریت پول
  • اصول کاربردی برای تعادل وضعیت مالی
  • نویسنده : دیو رمزی
  • مترجم : گیتی شهیدی
  • 320 صفحه ، رقعی شومیز
  • چاپ اول ، 19500
  • ناشر : آرایان
  • سال اننشار : 1395