توضیحات

  • کتاب قدرت عادت
  • دلیل کارهای ما در امور زندگی و کاری چیست ؟
  • نویسنده : چارلز دوهیگ
  • مترجم : المیرا محمدی
  • 336 صفحه ، رقعی شومیز
  • چاپ دوم ، 36000 تومان