کتاب بودن تا شدن؛ مکانیسم مسیر تعالی (خودیاری)

 • سفری بیرونی از آنچه هستی به آنچه می توانی باشی.
 • نویسنده: روح اله ایزدی
 • 200 صفحه، رقعی شومیز
 • چاپ اول، 74500 تومان
 • ناشر: پل
 • موسسه فرهنگی هنری خورشید مسیر تعالی
 • سال نشر: 1399

 

قهرست مطالب:

 • فصل اول: معجزه سحرگاهی
 • فصل دوم: گام‌هایی به سوی قله
 • فصل سوم: دستیابی به آرزوها
 • فصل چهارم: قطار ثروت روی ریل اندیشه
 • فصل پنجم: مکانیسم موفقیت