توضیحات

  • کتاب تو منحصر به فردی
  • سفری در جستجوی هدف ، کشف خویشتن و عشق ورزی
  • نویسنده : کوت بلیکسون
  • مترجم : امیر حسین میرزائیان
  • 253 صفحه ، رقعی شومیز
  • چاپ اول ، 16500 تومان
  • ناشر : آرایان
  • سال انتشار : 1397