مهندس روح اله ایزدی

(همراه شما در مجال خدمت، در مسیر تعالی و دستیابی به معنای زندگی)

 

فروشگاه اینترنتی برین کالا

موسسه خورشید مسیر تعالی

بنیاد تدیران (TEDIran)

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

 

مرجع تخصصی برگزاری همایشها، سمینارها، دوره های آموزشی تخصصی 

مشاوره و کوچینگ – معرفی و عرضه کتاب

(تعالی فردی-سازمانی، رهبری زندگی، روان شناسی فروش، موفقیت، کوچینگ، سخنرانی، بیمه عمر پاسارگاد) 

فروشگاه اینترنتی برین کالا و موسسه فرهنگی خورشید مسیر تعالی با مدیریت روح اله ایزدی، صمیمانه آمادگی خود را جهت خدمت به همنوعان ارزشمند،در بستر برگزاری همایشها،سمینارها، دوره ها و کارگاههای تخصصی و مشاوره در حوزه های مرتبط با تعالی فردی و سازمانی، رهبری زندگی، روان شناسی فروش و مذاکره، کوچینگ،سخنرانی و فن بیان، ارتباط موثر و تعالی امور معنوی (خودیابی و خودیاری) و ارائه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل کتابهای تخصصی در زمینه تعالی فردی و سازمانی و روان شناسی، در کلیه مراکز آموزشی، دانشگاهها، سازمانها و موسسات خصوصی و دولتی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، اعلام می دارد.

 

سمینارها، کارگاهها و دوره های آموزشی

مهندس روح اله ایزدی

(سخنران، نویسنده و مربی تعالی فردی)
(رهبری زندگی و روان شناسی فروش)

سمینار یا کارگاه:

 1. زندان ذهن
 2. تغییر مثبت
 3. هدف و برنامه ریزی
 4. کارگاه هدف گذاری
 5. روان شناسی موفقیت
 6. مدیریت زمان
 7. اولویت دادن به اولویتها
 8. کوچینگ زندگی
 9. معجزه سحرگاهی
 10. مهره مار (ارتباط موثر)
 11. بودن تا شدن

دوره:

 1. دوره جامع جادوی فروش
 2. دوره رهبری ذهن (زندگی)
 3. دوره مرجع راز مگو! (قانون جذب)
 4. دوره مرجع شاه کلید موفقیت
 5. دوره عزت نفس و اعتماد به نفس
 6. دوره روان شناسی تصویر ذهنی
 7. دوره الفبای سخنرانی و فن بیان
 8. دوره جامع فروش بیمه های عمر

مشاوره خودیابی

کوچینگ خودیاری

عضویت و شرکت در جلسات سخنرانی و ارائه بنیاد تدیران (بنیاد سخرانان و فروشندگان حرفه ای ایران)

………………………………………………………………………………………………………………………..

فروشگاه اینترنتی برین کالا

موسسه فرهنگی خورشید مسیر تعالی

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت

شماره تماس جهت مشاوره و هماهنگی: 09122544482